Hankabattle

profile-image

Hankabattle

20.08.2022 10:00 - 20.08.2022 16:00
Email: [javascript protected email address]
Phone: 0503595837
Categories: Milsim

Location:

Ilmoittaumisia otetaan vastaan vain kokonaisten partioiden osalta. Partion johtaja ilmoittaa partionsa pelin järjestäjälle sähköpostilla, sekä ilmoittaa samalla, sisältääkö partio konekiväärin. Ilmoittaudu tapahtumaan myös kuulaportissa tämän lisäksi. Yksittäiset pelaajat voivat kysellä täydennyspaikkoja pelinjärjestäjältä sähköpostitse.

Pelikirjaa (linkki) päivitetään partioiden määrän mukaisesti muuttamalla tehtäviä ja pisteytystä osallistuvien partioiden mukaan. 

Pelikirjaa tarkennetaan säännöistä esitettyjen kysymysten pohjalta. Lopullinen pelikirja julkaistaan 13.8.2022, jonka sääntöihin ei enää tehdä muutoksia, mikäli partioita on ilmoittautunut riittävästi. Mikäli partioita ilmoittautuu kokonaisuudessaan alle 7, muutetaan peli hyökkäys/puolustus muotoiseksi. Tämä päivitetään sääntöihin, jos näin tapahtuu.

Pelimaksu on korkeintaan 10 €/partio (ei muutu ylöspäin) - pelimaksulla katetaan pelin järjestäjien kustannuksia.

Peliin on otettava mukaan punainen ja keltainen hihanauha, sekä raatoliina. Jokainen pelaaja varustautuu niin, että selviää kyseisestä tapahtumasta.

Joukkueiden asuissa ei ole rajoituksia tai määräyksiä. Partiot voivat sisäisesti päättää käyttämänsä kuvioinnit ja varusteet. Ghillietä saa käyttää ainoastaan tarkkuuskiväärillä pelaavat ja hihanauha tulee olla heillä pelin aikana selkeästi esillä. Partioiden tunnistaminen maastossa perustuu vahvasti radiopuhelimella käytävään kommunikaatioon joukkueen sisällä.

Pelin kulku

Peli on partioittain pelattava milsim-henkinen tehtäväpeli. Pelin tavoitteena on kerätä suoritettujen tehtävien avulla enemmän pisteitä, kuin vastapuolen joukkue ja pitää rennosti hauskaa lajin merkeissä. Pelaaminen tapahtuu 4-5 hengen partioissa ja molemmissa joukkueissa on 5-7 partiota. Tehtävien noutaminen tapahtuu joukkueen tukikohdasta. Tehtävä voi olla joko nouto, kohteen haltuunotto ja hallussa pitäminen tai kohteen puolustaminen. Tehtävän suorittamiseen on aikaa maksimissaan 1,5 tuntia. Yhden erän kesto on 4 tuntia ja tämän jälkeen seuraa huoltotauko ja puolten vaihto (2 tuntia).

Erän alussa partiot saavat kukin kartan, jossa on esitetty oma tukikohta, oman kellon sijainti, sekä oman ns. varaston sijainti sekä pelialueen rajat ja offgame-alue. Vihollisen kohteiden sijainti on esitetty vain summittaisesti.

Pelialue

Pelialueen osoite on Taipaleentie 10, 41500 Hankasalmi

Pelialueen rajat on karkeasti esitetty linkin takana olevassa pelikirjassa. Pelialuetta voidaan laajentaa lännen suuntaan, jos partioita ilmoittautuu mukaan enemmän.

Alueella on biokuulapakko.

Pelin ensimmäisen erän aloitus alustavasti noin klo 10. Briefing klo 9.

Partiot

Partiossa tulee olla johtaja sekä 3-4 jäsentä. Pelin ikäraja on 18 vuotta. Alle 18 vuotias pelaaja saa osallistua peliin partion jäsenenä toimitettuaan vanhemmiltaan vastuuvapautuslomakkeen pelin järjestäjille, jos partiossa on mukana yli 18 vuotias partion johtaja tai samaan perhekuntaan kuuluva yli 18 v jäsen. Alle 15 v pelaaja saa osallistua peliin vain huoltajan kanssa. Hankasoftin peleihin aikaisemmin osallistuneet nuoret pelaajat voivat osallistua omina partioina pelin järjestäjien arvioinnin mukaan - käytännössä tämä koskee ainoastaan Hankasalmella asuvia nuoria.

Yleiset asiat/säännöt

Tehorajat ja muut yleiset säännöt on esitetty liitteessä. Jokaisella partiolla on oltava pelinjärjestäjälle ilmoitettu johtaja sekä mukana vähintään yksi radiopuhelin, joka on samalla taajuudella joukkueen tukikohdan kanssa koko tapahtuman ajan. Lisäksi toivomuksena voi esittää, haluaako pelata keltaisessa, vai punaisessa joukkueessa. Pelinjärjestäjä pitää kuitenkin oikeuden vaihtaa partion puolta ennen peliä. Tästä keskustellaan partion johtajan kanssa.

Viestintä tukikohdan/pelinjohdon kanssa tapahtuu tällä menetelmällä. Tämän lisäksi partiolla voi olla radiopuhelimet sisäistä viestintää varten. Mikäli partiolla ei ole sisäisiä radiopuhelimia, tulee partion pysyä koossa niin, että partionjohtaja tavoittaa kaikki partion jäsenet huutamalla. Yleistä kanavaa saa käyttää viestintään vihollishavainnoista. Vihollisjoukkueen kanavan kuuntelu on ankarasti kielletty!

Aseet, kuulamäärät ja lippaat

Joukkueen 7 partiosta kahdella saa olla yhtäaikaisesti kannossa konekivääri (oltava ns. todellista esikuvaa mallintava). Partiossa saa olla ainoastaan yksi tarkkuuskivääri ja yksi DMR (aseella ei tarvitse olla todellista esikuvaa, mutta aseen on oltava kokonaispituudeltaan vähintään 85 cm pitkä perästä piipun/äänenvaimentimen päähän). Jokaisella pelaajalla tulee olla mukana vara-aseena pistooli lähitaistelutilanteita varten.

Kuulien ja heitteiden määriä / tehtävä on rajoitettu seuraavasti (KOKONAISMÄÄRÄ/pelaaja/tehtävä):

Konekiväärillä saa olla kannossa maksimissaan 1000 kuulaa/respaus.

Rynnäkkökiväärillä saa olla kannossa 150 kuulaa/respaus

Tarkkuuskiväärillä saa olla kannossa 30 kuulaa/respaus

DMR:llä saa olla kannossa 70 kuulaa/respaus

Savukranaatteja 3 kpl/partio/respaus - mikäli maastopalovaroitus tämän sallii

Pistoolissa saa olla mukana yhteensä 30 kuulaa/respaus

Kaasu- tai jousitoimisia kuulakranaatteja tai -heittimiä 3 kpl / partio

Kuulien määrä arvioidaan tukikohdassa partion lähtiessä tehtävälle esim. punnitsemalla tai loaderilla. Mikäli partiossa on vain 4 jäsentä, saa partio matkaansa yhden ylimääräisen erän kuulia rynnäkkökivääriin. Pelissä saa käyttää midcap- ja realcap- lippaita. Hicap- lippaiden käyttö on kielletty. Kuulat tulee ladata lippaisiin seuraavasti (mallinnetaan realcap - lipasta)

Rynnäkkökivääri n. 35 kuulaa/lipas

Tarkkuuskivääri n. 10 kuulaa/lipas

DMR n. 35 kuulaa/lipas

Pistooli 20 kuulaa/lipas

Partion saapuessa tehtävältä tukikohtaan tai respatessa, tulee lippaissa olevat kuulat tyhjentää ja lippaat täyttää uudelleen edellä esitetyillä säännöillä. Tukikohdasta löytyy loaderit lippaiden täyttämistä ja kuulien määrän arviointia varten. Kuulien määrä arvioidaan noin + 5 kuulan tarkkuudella sähkö ja jousitoimisiin aseisiin (aseet, joissa lipas ei tyhjenny täysin).

Jos partio saapuu onnistuneelta tehtävältä. Saa partio mukaan yhden ylimääräisen lippaallisen kuulia valitsemaan aseeseen pois lukien konekivääri. Tämä edellyttää, että partiolla on riittävästi lippaita mukana.

Pelaajat käyttävät omia kuuliaan ja ne jätetään erän ajaksi tukikohtaan säilytykseen.

Kilpien käyttö on kielletty.

Tehtävien nouto, lääkintä ja respaus

Vapaana olevat tehtävät noudetaan tukikohdasta. Ensimmäisen kierroksen tehtävät jaetaan niin, että partioiden järjestys valita tehtävät arvotaan. Samalla tehtävällä puolelta voi olla yhtäaikaisesti kaksi partiota (riippuen hieman partioiden määrästä / puoli).

Partiolla on mukana jokaisella tehtävällä 3 haavaliinaa, jolla saadaan nostettua ylös eliminoitu pelaaja. Haavaliina tulee sitoa huolellisesti eliminoituneen pelaajan oikeaan käsivarteen niin, ettei se missään tilanteessa putoa siitä. Eliminoidun pelaajan saa taluttaa kiinni pitämällä suojaan haavaliinan sitomisen ajaksi. Mikäli partiolta loppuu haavaliinat ja yksi tai useampi pelaaja on pudonneena, eliminoituu partio ja joutuu palaamaan tehtävältä takaisin tukikohtaan respaamaan ja uusimaan haavaliinansa. Partio respaa tukikohdasta 15 minuutin kuluttua saapumisesta. Palatessaan onnistuneesti tehtävältään, partion haavaliinat ja aseosumat nollaantuvat, ja partio voi jatkaa uudelle tehtävälle välittömästi lippaiden latauksen jälkeen.

Mikäli eliminoituneella partiolla on mukanaan tehtäväobjekteja, tulee ne ilmoittaa vihollispartiolle ja jättää maastoon kootusti eliminoitumispaikalle, sekä merkitä mukana kannettavalla liinalla (liina kiinnitetään läheiseen puuhun tai vastaavaan noin 1,5 metrin korkeudelle, ellei vihollispartio tule noutamaan objekteja välittömästi.

Haavaliinat uusitaan aina partion käydessä tukikohdalla. Samoin aseosumat nollautuvat partion käydessä tukikohdalla.

TEHTÄVÄT

Kello - puolustus / Kello - hyökkäys

Varasto - puolustus / Varasto - hyökkäys

Partiointi - oma raja/Sissi-toiminta vihollisen alueella (partio saa valita tehtävän tai toisen hyökkäävän partion jota lähtee tukemaan

Jokaisen tehtävän kesto on 90 minuuttia. Mikäli partio ei palaa tehtävältä ajoissa, tulee siitä sakkoa viisi pistettä / alkava kymmenen minuuttia. Pisteobjektien tulee olla tukikohdassa peliajan päättyessä. Partion peliajan jälkeen tukikohtaan toimittamia objekteja ei huomioida pisteenlaskussa.

Kello

Molemmilla puolilla on alueellaan kello. Tavoitteena on paikallistaa vihollisen kello ja saada se käyntiin sekä pitää käynnissä. Tehtävänä voi olla joko oman joukkueen kellon puolustus tai vihollisen kellon haltuunotto ja hallussa pitäminen. Saavutettu minuutti vihollisen kellossa on yksi piste pelissä. Kellot eivät käy pelin aloituksesta, vaan ne on käynnistettävä mahdollisimman nopeasti hyökkäävän joukkueen toimesta. Kellot käynnistetään kytkimellä, mutta kytkin on suojattu mekaanisesti ensimmäisellä kerralla. Hyökkäävä joukkue voi kellon käynnistämisen jälkeen suojata kytkimen uudelleen vaikeuttaakseen sen sammuttamista.

Kellon puolustustehtävälle määrätyn joukkueen on oltava tehtävän ajan kellon läheisyydessä niin, että heillä (koko partio) on kohteeseen näköyhteys.

Varasto

Molemmilla joukkueilla on hallussaan varasto, jossa on objekteja. Objektit ovat joko viiden tai kymmenen pisteen arvoisia. Joukkue voi vihollisen varastolle päästyään ottaa kantoon yhden objektin/pelaaja. Jos partiossa on vain neljä jäsentä, voi mukaan ottaa yhden ylimääräisen objektin. Kymmenen pisteen arvoisia objekteja partio voi ottaa mukaansa vain yhden kerrallaan. Objektit tulee palauttaa omalle tukikohdalle, jotta niistä saa pisteet. Mikäli partio menettää objektit ja vihollinen onnistuu palauttamaan ne tukikohtaansa, saa víhollisjoukkue tästä objektien mukaiset pisteet.

Varaston puolustustehtävälle määrätyn joukkueen on oltava tehtävän ajan varaston läheisyydessä niin, että heillä on kohteeseen näköyhteys (koko partio).

Lähtötilanne varastoissa on seuraava: 3 X 10 pts ja 12 X 5 pts (tarkennetaan partioiden määrän mukaisesti).

Mikäli varasto tyhjenee erän aikana, muodostuu tästä uusi tehtävä.

Tukikohdan tuhoaminen

Vihollisen varaston tyhjentymisen jälkeen on kahdella partiolla/joukkue mahdollisuus tuhota vihollisen tukikohta ja noutaa siellä mahdollisesti olevat oman joukkueen objektit. Omasta tukikohdasta otetaan mukaan "räjähde", joka tulee kuljettaa vihollisen tukikohtaan. Jos partio onnistuu tässä, saa se 50 pistettä. Lisäksi partio voi ottaa mukaansa tukikohdasta löydetyt omat objektit ja palauttaa ne omaan tukikohtaansa. Näistä saa pisteitä objektien arvon mukaisesti mikäli partio onnistuu palauttamaan ne omaan tukikohtaansa eliminoitumatta.

Jos tukikohta/pelinjohtaja havaitsee vihollisen partion tukikohdan ympäristössä, ei tällöin tukikohdasta voi respata. Tämä tiedotetaan radiopuhelimella partioille. Mikäli tukikohdassa on partio odottamassa respausta, pääsee se respaamaan vasta, kun tilanne on ohi (vihollisen partio eliminoitu tai tukikohta eliminoitu). Tukikohdan tuhoutumisen jälkeen 15 minuutin respausaika alkaa alusta tukikohdassa olevien partioiden osalta.

Lue vielä kokonainen pelikirja kaikkine sääntöineen tapahtuman linkin takaa!

This event has already ended.

User details Osapuoli Country Team

Factions

Keltaiset

0/40

Punaiset

0/40

© Ehasa